Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Note etimologice

Autor:
Publicația: Limba română, LXII (1), Secțiunea Viața cuvintelor, p. 17-19
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:L’auteur se propose de trouver l’origine de quelques mots dont l’explication étymologique n’est pas très claire dans les dictionnaires de la langue roumaine.
Cuvinte-cheie:
  • etimologie, areşcă, cripalcă, zbanghiu
  • areşcă „revers d’une monnaie”, cripalcă „frain du métier à tisser”, zbanghiu „bigle; louche”
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 3

343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
244August ScribanDicționaru limbii românești
Etimologii, înţelesuri, exemple, citaţiuni, arhaizme, neologizme, provincializme
Institutul de arte grafice „Presa bună”; Saeculum I.O.1939; 2013
214Hariton TiktinRumänisch-deutsches WörterbuchImprimeria Statului; Otto Harrassowitz1903-1925; 1985-1988, 2001-2005

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: