Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Noutăţi lexicale de origine chineză

Autor:
Publicația: Lucrările celui de-al șaselea Simpozion Internațional de Lingvistică, București, 29-30 mai 2015, Secțiunea Lexicologie, lexicografie, frazeologie, p. 380-388
Editori:Maria Stanciu Istrate, Daniela Răuțu
Editura:Editura Univers Enciclopedic Gold
Locul:București
Anul:
Rezumat:[Recent Chinese lexical borrowings]
Due to a huge distance between Romania and China, a linguistic influence of this language is not a large phenomenon. Yet, there are some lexical novelties, identified in our current press, which entered Romanian via other languages such as English and French. Our article deals with the study of these borrowings from an etymological and stylistical point of view. The influence of the language is far behind the economic and social connections between the two countries, since a large community of Chinese established in Romania a decade ago and became an important factor in commerce and gastronomy.
Cuvinte-cheie:language dynamic, borrowings, Chinese elements, gastronomy influence
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 1

343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: