Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

De la lat. frāter (REW) la protorom. */’φratr-e/ (DÉRom)

Autor:
Publicația: Dacoromania. Serie nouă, XX (1)
p-ISSN:1582-4438
Editura:Editura Academiei
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:According to Romanisches Etymologisches Wörterbuch (REW), lat. frater was inherited in Romance languages with one (it. frate, rom. frate) or two (fr. frère) vibrant speech sounds and with two meanings “brother” and/or „monk”. Christianity loaded semantically much of the Latin lexicon, and some Romance words keep only the new meaning. The early Christians, disciples of Jesus Christ, were designated as “Christians” from outside, and as “brothers” from inside, first by Jesus Christ himself, and then between them (rom. fraţi în Hristos, fr. frères en Jésus-Christ). Lat. frater with the meaning “christian” is attested at the end of the second century and the biblical attestations make from this meaning a biblical meaning. During the fourth century AD, with the emergence of the monasticism, lat. frater is used as a title between monks (meaning “monk” attested at the end of the fourth century). Opinions are divided on the casual Latin form from which come the Romance words: nominative frater or accusative fratrem with Latin or Romance dissimilation of vibrant speech sounds. The dissimilate form conserved in Sardinian, the Protoromance and Romance semantic variation in kinship and religious field are just a few reasons for formal and semantic reconstruction of Protorom. */’φratr-e/, using comparative grammar reconstruction developped in the project Dictionnaire Étymologique Roman (DÉRom). The purpose of this paper is to highlight the reconstructive method as a complementary method to the traditional Romance etymology.
Cuvinte-cheie:
  • frate, limbi romanice, reconstrucţie, DÉRom, REW
  • brother, Romance languages, reconstruction, DÉRom, REW
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 14

4Éva Buchi, Wolfgang SchweickardSept malentendus dans la perception du DÉRom par Alberto VàrvaroRLiR, 75, 305-3122011pdf
4Marta AndronacheLe Dictionnaire étymologique roman (DErom): une nouvelle approche de l’étymologie romaneDR, s.n., XV (2), 1292010pdf
html
2Alexandru NiculescuAspecte ale latinei creștine româneștiDR, s.n., XIV (1), 252009pdf
html
5Cristina FlorescuLimba română în Dictionnaire Étymologique Roman DÉRom (< Romanisches Etymologisches Wörterbuch REW)Distorsionări, 153-1592009pdf
html
8Éva Buchi, Wolfgang Schweickard (ed.)DÉRom
Dictionnaire Étymologique Roman
ATILF2008-html
1Alexandru NiculescuOriginile creștinismului românesc. Greco-latinitateaDR, s.n., V-VI, 512000-2001pdf
html
9Petre Gheorghe BârleaIntroducere în studiul latinei creștineMacarie; Grai și suflet – Cultura națională1999; 2000
160Alexandru RosettiIstoria limbii române
Ediție definitivă
Editura Științifică și Enciclopedică1986
27Vasile ScurtuTermenii de înrudire în limba românăEditura Academiei1966, 1969html
343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
170Wilhelm Meyer-LübkeRomanisches etymologisches Wörterbuch
3. vollständig neu bearbeitete Auflage
Carl Winters Universitätsbuchhandlung1935
139I.-A. Candrea, Ovid DensusianuDicţionarul etimologic al limbii române
Elementele latine (A-Putea)
Librăriile SOCEC & Co.; Editura Paralela 451907-1914; 2006
137Sextil PușcariuEtymologisches Wörterbuch der rumänischen Sprache
I. Lateinisches Element mit Berücksichtigung aller romanischen Sprachen
Carl Winter Universitätsverlag1905; 1975html
214Hariton TiktinRumänisch-deutsches WörterbuchImprimeria Statului; Otto Harrassowitz1903-1925; 1985-1988, 2001-2005

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: