Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

A Latin etymology for Romanian da = yes

Autor:
Publicația: Ianua. Revista Philologica Romanica, 8, p. 93
p-ISSN:1616-413X
Editura:Romania Minor
Locul:Girona
Anul:
Rezumat:In this article the author argues that Latin ita is a possible source for Romanian da = yes, ordinarily assumed to be a Slavic borrowing. This emerges as phonologically possible, but unprovable. This controversial etymology is given even more credence by the demonstration that the Latin conjunction ita quod is a probable source for the Romanian conditional particle dacă.
Cuvinte-cheie:Romanian, Latin, da, dacă, ita quod, yes, sic
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 7

2Nicolae SaramanduTorna, torna, fratreFD, XX-XXI, 2332001-2002pdf
1Emil VrabieLinguistic Aspects of the Question of the Romanians’Continuity in Dacia. A Critical StudyRRL, XXVI (3), 2131981
86Ion Gheție, Alexandru MareșGraiurile dacoromâne în secolul al XVI-leaEditura Academiei1974
21Mircea TomescuIstoria cărţii româneşti de la începuturi până la 1918Editura Științifică1968
61Alexandru NiculescuIndividualitatea limbii române între limbile romanice
1. Contribuții gramaticale
Editura Științifică1965
2Alexandru NiculescuAfirmarea prin da în limba romînăSCL, XII (4), 4791961
343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: