Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

In memoriam Vasile Frățilă (1940–2019)

Autor:
Publicația: Diacronia, 10, Secțiunea Necrolog, A154
e-ISSN:2393-1140
Editura:Revista „Diacronia”
Locul:Iași
Anul:
Limba: română
DOI:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 3

5Vasile FrățilăDialectologie românească (sud- și nord-dunăreană)Argonaut2014
2Vasile FrățilăNote etimologice și lexicale istroromâneFD, XXXII, 1852013pdf
20Vasile Frățilă (coord.), Gabriel BărdășanDialectul istroromân. Straturi etimologice
I
Editura Universității de Vest2010

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: