Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Linguistic calques in the Romanian language of the Republic of Moldova

Autor:
Publicația: Diversité et identité culturelle en Europe, XVII (1), Secțiunea Convergences et divergences identitaires, p. 141-162
p-ISSN:2067-0931
Editura:Editura Muzeul Literaturii Române
Locul:București
Anul:
Rezumat:In this paper we shall analyze several examples of morphological and syntactic calques taken from the Russian language, used in oral and written communication by the Romanian-speaking population in the historical province Bessarabia, the present-day Republic of Moldova. Unlike semantic calques, the morphological loan translations we have identified in source texts are less numerous, because the morphological structure of the language is not so receptive to foreign influences as its lexical structure.
In terms of the morphological loan translations, we have chosen to contrastively analyze the forms resulting from calquing the reflexive diathesis in Russian. The constructions with an obligatory reflexive are taken after the Russian language, when, in fact, the literary Romanian language norm often recommends the use of the active voice.
The syntactic loan translations we have identified are much more numerous as compared to the morphological ones and, most of the times, they reside in imitating case relationships according to the Russian language pattern.
Cuvinte-cheie:linguistic calques, morphology, syntax, Romanian language, Russian language
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 20

5Petre Gheorghe BârleaLimba română contemporană
Fonetică și fonologie – Ortografie, orteoepie și punctuație – Vocabular
Grai și Suflet – Cultura Naţională2009
39Maria Stanciu IstrateCalcul lingvistic în limba română
(Cu specială referire la scrieri beletristice din secolul al XIX-lea)
Editura Academiei2006
99Ioana Vintilă-Rădulescu (coord.)DOOM2
Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române. Ediția a II-a revăzută și adăugită
Univers Enciclopedic2005
3Petre Gheorghe BârleaMiezul cuvintelor
Studii de lingvistică generală și lingvistică latină
Editura „Bibliotheca”2001
3Mioara AvramUnificarea limbii noastre literare și cultivarea limbii în România interbelicăLR, XLVII (5-6), 2931998
41Mioara AvramProbleme ale exprimării corecteEditura Academiei1987
224Mioara AvramGramatica pentru toțiEditura Academiei; Humanitas1986; 1997, 2001
160Alexandru RosettiIstoria limbii române
Ediție definitivă
Editura Științifică și Enciclopedică1986
21Romulus TodoranContribuții de dialectologie românăEditura Științifică și Enciclopedică1984
7Mioara AvramContacte între română și alte limbi romaniceSCL, XXXIII (3), 2531982
14Valeriu RusuIntroducere în studiul graiurilor româneștiEditura Științifică și Enciclopedică1977
3Theodor HristeaCalcul internaționalSCL, XXVI (5), 4991975
74Matilda Caragiu MarioțeanuCompendiu de dialectologie română
(nord- și sud-dunăreană)
Editura Științifică1975
87Ion Coteanu (coord.)Limba română contemporanăEditura Didactică și Pedagogică1974; 1985
83Emil PetroviciStudii de dialectologie şi toponimieEditura Academiei1970
22Boris CazacuStudii de dialectologie românăEditura Științifică1966
51Alexandru GraurEtimologii româneștiEditura Academiei1963
53Ion CoteanuElemente de dialectologie a limbii romîneEditura Științifică1961
34Romulus TodoranCu privire la repartiția graiurilor dacoromîneLR, V (2), 38-501956pdf
20Emil PetroviciRepartiția graiurilor dacoromîne pe baza Atlasului lingvistic romînLR, III (5), 5-171954pdf

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: