Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Consideraţii privind subordonarea la nivelul frazei în dialectul aromân

Autori:
Publicația: Fonetică și dialectologie, XXXV, p. 155
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 4

209Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
74Matilda Caragiu MarioțeanuCompendiu de dialectologie română
(nord- și sud-dunăreană)
Editura Științifică1975
10Nicolae SaramanduSistemul formelor verbale compuse în aromânăFD, VI, 1551969
89Theodor CapidanAromânii. Dialectul aromân
Studiu lingvistic
Imprimeria Națională; Editura Fundaţiei Culturale Aromâne „Dimândarea Părintească”1932; 2005

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: