Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

The etymologic structure of Romanian mythonyms (I)

Autori:
Publicația: Diversité et identité culturelle en Europe, XI (1), p. 105
p-ISSN:2067-0931
Editura:Editura Muzeul Literaturii Române
Locul:București
Anul:
Rezumat:A monographic study of Romanian mythonyms cannot ignore the problem of the etymological strata from which the corpus of these terms originates. Such an analysis is necessary primarily in order to establish, from this point of view as well, the place of this special area of Romanian onomastics within the Romanian lexical system. From such a perspective we can estimate the extent to which mythonyms confirm the general etymologic structure of Romanian vocabulary and to what extent the terms designating mythical characters in our fairytales are specifically Romanian.
Cuvinte-cheie:Mythonyms, etymological analysis, etymological strata, substratum elements, the Latin stock
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 4

8Petre Gheorghe BârleaAna cea bună
Lingvistică și mitologie
Grai și Suflet – Cultura Națională2007
55I. FischerLatina dunăreană
Introducere în studiul istoriei limbii române
Editura Științifică și Enciclopedică1985
25George GiugleaCuvinte românești și romanice
Studii de istoria limbii, etimologie și toponimie
Editura Științifică și Enciclopedică1983
74Matilda Caragiu MarioțeanuCompendiu de dialectologie română
(nord- și sud-dunăreană)
Editura Științifică1975

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: