Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Afinităţi dialectale istroromâne – meglenoromâne

Autor:
Publicația: Lucrările celui de-al XIV-lea Simpozion Internațional de Dialectologie, p. 369
ISBN:978-973-109-354-3
Editori:Nicolae Mocanu, Dumitru Loșonți, Eugen Beltechi
Editura:Argonaut, Scriptor
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:Our paper highlights a range of similar elements from phonetics, vocabulary and morpho-syntax pertaining to both idioms, having a special analysis at the level of verbal aspect. Even if this grammar category manifests differently among the two dialects, it is a common feature for both, being an important key in differentiating them from other Romanian dialects where there are no specific morphologic means of expressing the aspect. The author considers that the presented dialect resemblances are quite relevant to determine the places where people had passed and the contacts they had accomplished with Istro-Romanians in their way to Meglen.
Cuvinte-cheie:
  • dialectele româneşti, convergenţă, istroromâna, meglenoromâna, aspectul verbal
  • Romanian dialects, convergence, Istro-Romanian, Megleno-Romanian, verbal aspect
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 6

1Sergiu DrincuDo- ca prefix aspectual în limba românăFrățilă, 1722012
20Vasile Frățilă (coord.), Gabriel BărdășanDialectul istroromân. Straturi etimologice
I
Editura Universității de Vest2010
210Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
9Eugen BeltechiTrei arii bănățene: do(-), pro-, ză-CL, XX (2), 1731975
74Matilda Caragiu MarioțeanuCompendiu de dialectologie română
(nord- și sud-dunăreană)
Editura Științifică1975
5G. P. KlepikovaFuncțiile prefixelor verbale de origine slavă în dialectul istroromînFD, II, 1691960

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: