Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Tratamentul consoanelor labiale în graiul din Mărginimea Sibiului

Autor:
Publicația: Studia in honorem magistri Vasile Frăţilă, p. 529-543
ISBN:973-7608-46-1
Editori:Maria Micle, Vasile Lațiu
Editura:Editura Universităţii de Vest
Locul:Timișoara
Anul:
Rezumat:[Le traitement des consonnes labiales dans le patois de Mărginimea Sibiului]
L’une des plus importantes caractéristiques du patois de Mărginimea Sibiului c’est la palatalisation des labiales.
Ce phénomène phonétique se manifeste dans toute la série des consonnes labiales et présente le même état dans toute l’aire étudiée: p, b, m, f, v (+ son palatal) > , ǵ, ń, , y (ǵ). Dans quelques localités (Jina, Rod, Tilişca) on peut recontrer les situations: pḱ, , .
La réalité linguistique du terrain prouve clairement que le phénomène de la palatalisation des labiales dans les patois transylvains du sud de Mureş est aussi ancien dans Mărginimea Sibiului que sur la vallée inférieure des Târnaves.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 19

160Alexandru RosettiIstoria limbii române
Ediție definitivă
Editura Științifică și Enciclopedică1986
210Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
16Vasile FrățilăProbleme speciale de dialectologie
Graiul de pe valea inferioară a Tîrnavelor
Tipografia Universității din Timișoara1982
228Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
44Marius Sala
  • Contributions à la phonétique historique du roumain
  • Contribuții la fonetica istorică a limbii române
Klincksieck; Editura Academiei1976; 1970
2Vasile FrățilăUn fenomen fonetic dialectal: s > ș, z > j în unele grupuri consonantice urmate de sunete palataleLR, XXV (2), 2091976
74Matilda Caragiu MarioțeanuCompendiu de dialectologie română
(nord- și sud-dunăreană)
Editura Științifică1975
1Gr. RusuOclusivele palatale [ḱ], [ǵ] în graiurile dacoromâneCL, XVIII (2), 2271973
3Dorin UrițescuObservații asupra unor fenomene dialectale românești: e > i̯e; ḱ, ǵ > ć, đSCL, XXIII (2), 1591972
10Gavril Istrate, Adrian TurculețCercetări dialectale în județul Bistrița-NăsăudFD, VII, 1891971
83Emil PetroviciStudii de dialectologie şi toponimieEditura Academiei1970
47Emanuel VasiliuFonologia istorică a dialectelor dacoromâneEditura Academiei1968
70Teofil TeahaGraiul din valea Crișului NegruEditura Academiei1961
131Sextil PușcariuLimba română
II. Rostirea
Editura Academiei1959; 1994
10Dimitrie MacreaProbleme de foneticăEditura Academiei1953
9Emil PetroviciCorelația de timbru a consoanelor dure și moi în limba românăSCL, I (2), 1721950
92Gheorghe IvănescuProblemele capitale ale vechii române literare
(Publicat în BIFR, vol. XI-XII, 1944-1945, p. 1-413)
Tipografia Alexandru A. Țerek; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1947; 2012html
230Sextil PușcariuLimba română
I. Privire generală
Fundația pentru Literatură și Artă1940; 1976
6W. Meyer-LübkePalatalizarea labialelorDR, II, 1-191921-1922pdf

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: