Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Numele în Biblie

Autor:
Publicația: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Secțiunea IIIe. Lingvistică, LI, p. 165-179
p-ISSN:1221-8448
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:Deosebit de complex şi de variat, avînd numeroase implicaţii de ordin lingvistic, conceptual şi cu profunde urmări la nivel spiritual, procesul numirii în Biblie este în măsură să reflecte multiple aspecte ale mentalităţii de la baza acestei scrieri. Din numeroasele situaţii de numire care apar în Biblie decurge o multitudine de aspecte care generează o varietate de tipologii. La rîndul lor, acestea marchează, cu destulă coerenţă, trăsăturile fundamentale pe care produsul unei spiritualităţi le are, produs care decurge în mod organic din acea spiritualitate. Proporţiile impuse de studiul de faţă au făcut ca, în cele ce urmează, să extragem şi să analizăm doar cîteva aspecte, care pot fi considerate relevante în înţelegerea substratelor procesului de numire.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 12

0Adina ChirilăBiblical hermeneutics through anthroponyms. Its chances “after Babel”Bel.Inf., 9 (3), 11-242020pdf
html
0Valentin Dragoș BiroCultural continuity through names and attributes: a brief theoretical approachJRLS, 18, 1145-11542019pdf
0Cristian Ungureanu
  • Note despre numele proprii în traducerile românești din secolul al XVIII-lea ale Vieții lui Petru (de Antonio Catiforo)
  • Notes on proper names in the 18th century Romanian translations of the Life of Peter (by Antonio Catiforo)
Diacronia, 5, A682017pdf.ro
pdf.en
3Daiana FelecanNume de botez – între sacru și profan. Abordare teoreticăICONN 4, 192017pdf
html
0Ștefan GăitănaruLaudatio în onoarea domnului prof. univ. dr. Alexandru GaftonGafton DHC Pitești, 272017pdf
2Alexandru GaftonValorile conceptului biblic ‘chemare’ în vechile traduceri româneşti LR, LXII (4), 512-5222013pdf
html
3Adina ChirilăOpţiuni de redare a numelor proprii în traducerile biblice. Studiu de caz: numele fiicelor lui Iov (Iov 42: 14)AUI, LVIII, 33-432012pdf
44Alexandru GaftonDe la traducere la norma literară
Contribuţia traducerii textului biblic la constituirea vechii norme literare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012html
2Alexandru GaftonAsupra unei traduceri din Biblia de la 1688Țâra, 2072011pdf
11Alexandru GaftonBiblia de la 1688. Aspecte ale traduceriiTDR, II, 49-722010pdf
html
14Alexandru GaftonConsecințele profunde ale contactelor lingvisticeBrâncuș, 77-1002010pdf
53Alexandru Gafton, Vasile ArvintePalia de la Orăştie (1582)
II. Studii
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2007

Referințe în această publicație: 1

66Antoine MeilletLinguistique historique et linguistique généraleChampion/Slatkine1912, 1921; 1982

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: