Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Nume de botez – între sacru și profan. Abordare teoretică

Autor:
Publicația: Numele și numirea. Actele Conferinței Internaționale de Onomastică. Ediția a IV-a: Sacred and profane in onomastics, Secțiunea Onomastic theory, p. 19
Editori:Oliviu Felecan
Editura:Editura Mega, Editura Argonaut
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 3

Referințe în această publicație: 6

9Ana-Maria GînsacTeonimie româneascăEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2013
14Mihaela MunteanuSemantica textului şi problema referinţei nominaleAccent2006
12Alexandru GaftonNumele în BiblieAUI, LI, 165-1792005pdf
9Daniela DincăGramatica numelui propriu
Aspecte ale determinării numelui propriu de persoană în română și franceză
Editura Universitaria2002
28M.-N. Gary PrieurGrammaire du nom proprePresses Universitaires de France1994
165Alfred Ernout, Antoine MeilletDictionnaire étymologique de la langue latine
Histoire des mots
Klincksieck1932; 1939; 1951; 2001

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: