Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Linguistique et dialectologie romanes: l’apport de Georges Millardet

Autor:
Publicația: Dacoromania. Serie nouă, XIV (1), p. 11
p-ISSN:1582-4438
Editura:Editura Academiei
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:This contribution offers an analysis of the theoretical and methodological conceptions of the French linguist and dialectologist Georges Millardet (1876–1953), as these can be extracted from his main work, Linguistique et dialectologie romanes (1923). This work constitutes a critical, but very constructive reaction to the approach of Jules Gilliéron and his followers in dialectology, in linguistic geography and geology, in semantics and in etymology. After a brief sketch of the life and work of Millardet, this contribution proposes an analysis of the principles underlying his 1923 work, viz. (a) the hierarchically dominant position of historical-comparative linguistics; (b) the auxiliary rôle of linguistic geography with respect to the comparative method; (c) the statement that the central object of linguistics is linguistic change; (d) the primacy of phonetics in the study of linguistic data; (e) the definition of linguistics as a socio-historical and crucially interdisciplinary science.
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 4

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: