Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Există un cuvânt compus Miază Păresimi?

Autor:
Publicația: Studii și cercetări lingvistice, LXXI (1), Secțiunea Dialectologie. Geolingvistică. Onomastică. Fonetică (partea a II-a), p. 71-88
p-ISSN:0039-405X
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 15

7Victorela NeagoeMorfosintaxa articolului în graiurile dacoromâne actualeFD, XXXI, 34-622012pdf
5Victorela NeagoeMorfosintaxa articolului în graiurile dacoromâne în secolul al XIX-lea LR, LX (2), 162-1762011pdf
html
6Maria IliescuLa grammaticalisation de l’expression du déterminant d’appartenance en ancien français et en roumainRRL, LI (2)2006pdf
html
17Vasile ArvinteNormele limbii literare în Biblia de la București (1688)Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2004
4Maria MarinElemente arhaice sau învechite în morfosintaxa graiurilor românești din UngariaFD, XIX, 1972000
55I. FischerLatina dunăreană
Introducere în studiul istoriei limbii române
Editura Științifică și Enciclopedică1985
5Magdalena VulpeFapt dialectal și fapt popularSCL, XVIII (4), 3691967
8Sorin StatiLimba latină în inscripțiile din Dacia și Scythia MinorEditura Academiei1961
32Haralambie MihăescuLimba latină în provinciile dunărene ale Imperiului RomanEditura Academiei1960
16Nicolae DrăganuMorfemele românești ale complementului în acuzativ și vechimea lor
Un capitol de sintaxă românească
Institutul de Lingvistică Română1943
244August ScribanDicționaru limbii românești
Etimologii, înţelesuri, exemple, citaţiuni, arhaizme, neologizme, provincializme
Institutul de arte grafice „Presa bună”; Saeculum I.O.1939; 2013
170Wilhelm Meyer-LübkeRomanisches etymologisches Wörterbuch
3. vollständig neu bearbeitete Auflage
Carl Winters Universitätsbuchhandlung1935
1Nicolae DrăganuEtimologiiDR, IV (2), 7391924-1926pdf
137Sextil PușcariuEtymologisches Wörterbuch der rumänischen Sprache
I. Lateinisches Element mit Berücksichtigung aller romanischen Sprachen
Carl Winter Universitätsverlag1905; 1975html
214Hariton TiktinRumänisch-deutsches WörterbuchImprimeria Statului; Otto Harrassowitz1903-1925; 1985-1988, 2001-2005

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: