Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Etimologii

Autor:
Publicația: Dacoromania. Buletinul „Muzeului Limbei Române”, IV (2), p. 739
Editura:Editura Institutului de Arte Grafice „Ardealul”
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Cuvinte-cheie:a) Elemente latine: alerginà (scris: alercinà); buciu,-e; codălat, bucălat; grăcinà; mărăsân (meresân); mărinà (a se ~), mărinì (a se ~), mărin; presân,-ă; păreasă; b) Elemente slave: broancă; troahnă (trŭahnă, trahnă, rahnă, troagnă, troacnă, troană); troinic; c) Elemente ungurești: alciu, aciu; aletiu; adevăsì (adăvăsì, adevesì, adievesì, dăvăsì, tăvăsì, adevestì); bogărel,-ea; but; coltosì; continații și continății; fee, rastafee, fiu, rastafiu; fulăș; gioì; giridíc (giritíc); giuruì; hăbădíc (habatíc, hapatíc, hebetíc); părnăhai; hadă; Păhuiu, Păguior; tălălău, teleleu; d) Elemente săsești: gheisă; rablă
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

0Victorela NeagoeExistă un cuvânt compus Miază Păresimi?SCL, LXXI (1), 71-882020pdf

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: