“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Etimologii

Author:
Publication: Dacoromania. Buletinul „Muzeului Limbei Române”, IV (2), p. 739
Publisher:Editura Institutului de Arte Grafice „Ardealul”
Place:Cluj-Napoca
Year:
Key words:a) Elemente latine: alerginà (scris: alercinà); buciu,-e; codălat, bucălat; grăcinà; mărăsân (meresân); mărinà (a se ~), mărinì (a se ~), mărin; presân,-ă; păreasă; b) Elemente slave: broancă; troahnă (trŭahnă, trahnă, rahnă, troagnă, troacnă, troană); troinic; c) Elemente ungurești: alciu, aciu; aletiu; adevăsì (adăvăsì, adevesì, adievesì, dăvăsì, tăvăsì, adevestì); bogărel,-ea; but; coltosì; continații și continății; fee, rastafee, fiu, rastafiu; fulăș; gioì; giridíc (giritíc); giuruì; hăbădíc (habatíc, hapatíc, hebetíc); părnăhai; hadă; Păhuiu, Păguior; tălălău, teleleu; d) Elemente săsești: gheisă; rablă
Links:  

Citations to this publication: 1

0Victorela NeagoeExistă un cuvânt compus Miază Păresimi?SCL, LXXI (1), 71-882020pdf

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: