Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Aspecte motivaţionale în harta ‘caiet’ din Atlas linguarum europae (ALE)

Autori:
Publicația: Lucrările celui de-al XIV-lea Simpozion Internațional de Dialectologie, p. 307
ISBN:978-973-109-354-3
Editori:Nicolae Mocanu, Dumitru Loșonți, Eugen Beltechi
Editura:Argonaut, Scriptor
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:When interpreting the material, we have to take into account the history of writing, to which the ulterior appearance of the notebook is connected to, meaning the material support on that it is written.
In Europe, in antiquity, the languages used for writing were Greek and Latin. We have to start from these two big cultural languages in our research for denominations regarding the term “notebook”.
Motivations give us the sememes of the word notebook, meaning ‘object made of paper (bark at its origin)’; ‘folded’, ‘bundle’; ‘on which it is written (signed)’.
Cuvinte-cheie:
  • istoria scrisului, greacă, latină, hărţi lingvistice motivaţionale, termenul caiet, motivaţie, sens
  • history of writing, Greek, Latin, motivational linguistic maps, term “notebook”, motivation, meaning
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 3

9Wolfgang ViereckAtlasul limbilor Europei (Atlas linguarum Europae)FD, XXII-XXIII, 3272003-2004
128Ferdinand de SaussureCurs de lingvistică generalăEditura Polirom1998
170Wilhelm Meyer-LübkeRomanisches etymologisches Wörterbuch
3. vollständig neu bearbeitete Auflage
Carl Winters Universitätsbuchhandlung1935

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: