Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Cuvinte româneşti cu „etimologia necunoscută”: 1. beregată, 2. a băga, 3. viscol/vicol

Autor:
Publicația: Limba română, LX (4), p. 505-521
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:Among the Romanian words of «unknown etymology», beregată “throat, windpipe” and a băga “to put (into)” have most probably an inherited Latin-Romance origin: *(um)bilicata (P. Skok) and *bagāre (vagāre + *baga). Viscol “snow storm, blizzard” belongs to an old Scandinavian type of Germanic loans (probably Gepidic), the variant vicol “idem” being probably a Bastarnic loan, cf. E to whisk, Swed. vicka, vika, viska, vispa, OScand. visk “broom” etc.
Cuvinte-cheie:
  • etimologie necunoscută, cuvinte autohtone dace, cuvinte latino-romanice moştenite, împrumuturi vechi germanice/ nordice, comparaţia indo-europeană, restrângere/ polarizare semantică
  • unknown etymology, Dacian autochtonous words, inherited Latin-Romance words, Old Germanic/ Old Scandinavian loans, Indo-European comparison, semantic reduction/ ~ polarization
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 6

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: