Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Terminologia liturgică în Peregrinatio Egeriae ad loca sancta

Autor:
Publicația: Magistri et alumni, amore scribendi. Studia. In Honorem Professoris Nicolae Felecan, Secțiunea Cultură și civilizație clasică. Romanistică, p. 708-736
ISBN:978-606-543-726-5
Editori:Oliviu Felecan, Daiana Felecan
Editura:Editura Mega, Editura Argonaut
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:[Church terminology in Peregrinatio Egeriae ad loca sancta]
The excursion into the church language of Peregrinatio Egeriae focuses on essential liturgical terms and groups them into semantic fields, in order to highlight facets of Christian church language from a historical and comparative perspective and, implicitly, from an interdisciplinary viewpoint, befitting both theology and philology. The comments on liturgical vocabulary are organised according to semantic fields, to point out the complex adaptation of the Latin language to Christian cultural acts.
Cuvinte-cheie:liturgical terminology, Christian language, Latin, Greek
Limba: română

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 1

170Wilhelm Meyer-LübkeRomanisches etymologisches Wörterbuch
3. vollständig neu bearbeitete Auflage
Carl Winters Universitätsbuchhandlung1935

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: