Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Le lexique de la météorologie en Corse: état des lieux et perspectives

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, XIII (2), Secțiunea Philologia Perennis, p. 137
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 2

14Cristina Florescu (ed.)Terminologia meteorologică românească a fenomenelor atmosferice (științific versus popular)Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2015html
170Wilhelm Meyer-LübkeRomanisches etymologisches Wörterbuch
3. vollständig neu bearbeitete Auflage
Carl Winters Universitätsbuchhandlung1935

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: