Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

„Laicizarea” unor sensuri „biblice” în lexicul românesc

Autor:
Publicația: Text şi discurs religios, I, Secțiunea Traducerea textului sacru, p. 223-228
p-ISSN:2066-4818
e-ISSN:2393-3402
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:The study attempts a diachronic structural semantics approach devoted to the interaction between old (south)-slavic loans and their correspondents inherited from Latin, the first undergoing spectacular semantic evolutions. To be more precise, the analysis is devoted to the semantic mutations of the Romanian word ciudă (old south-sl. čudo) and its Latin equivalent, minune.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 3

9Constantin FrâncuEvoluția reflecțiilor privind limbajul din Antichitate pînă la SaussureCasa Editorială „Demiurg”2005
46Florica DimitrescuContribuţii la istoria limbii române vechiEditura Didactică și Pedagogică1973
73Lazăr ȘăineanuÎncercare asupra semasiologiei limbii române
Studii istorice despre transițiunea sensurilor
Tipografia Academiei Române; Editura de Vest1887; 1999

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: