Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

O abordare etnologică a opoziţiei semantice stâng–drept

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, VII (1), p. 107-120
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:From an interdisciplinary perspective the research refers to the problem of sociocultural asymmetry between left and right. We evaluated the various types of criteria (social, biological, cosmological) which tried to explain the impressive generality of this duality, with special attention to the view taken by structural anthropology and French sociological school. Starting from the dualistic organization of exotic civilizations, we arrive to the way this asymmetry is seen in the Romanian archaic imaginary, in funeral texts, charms or epical songs.
Cuvinte-cheie:left, right, opposition, dualist organisation, sacred, magic
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 5

8Silvia CiubotaruFolclorul medical din Moldova
Tipologie şi corpus de texte
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2005html
6Ion H. CiubotaruMarea Trecere
Repere etnologice în ceremonialul funebru din Moldova
Editura „Grai şi Suflet − Cultura Naţională”1999
62Ovid DensusianuGraiul din Țara HațeguluiLibrăriile SOCEC & Co.1915
92Iuliu A. ZanneProverbele românilor
Vol. I-X
Socec; Editura Tineretului; „Scara”1895-1912, 1959; 2003-2004
73Lazăr ȘăineanuÎncercare asupra semasiologiei limbii române
Studii istorice despre transițiunea sensurilor
Tipografia Academiei Române; Editura de Vest1887; 1999

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: