Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Fenomene de salienţă în lexic. O tipologie

Autor:
Publicația: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Secțiunea IIIe. Lingvistică, LIV, Secțiunea Perspective teoretice actuale, p. 53-72
p-ISSN:1221-8448
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:As essentially an analysis of the various types of salience, this essay develops an original notion of structure as constituted by the interplay between the semantic and the pragmatic perspectives. The distinction drawn by the author between semasiology and onomasiology clarifies the difference between an analysis of salience conducted on the basis of words and one conducted on the basis of concepts.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 2

5Dirk GeeraertsWords and Other Wonders
Papers on Lexical and Semantic Topics
Mouton de Guyter2006
73Lazăr ȘăineanuÎncercare asupra semasiologiei limbii române
Studii istorice despre transițiunea sensurilor
Tipografia Academiei Române; Editura de Vest1887; 1999

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: