Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Romanian paremiology, thesaurus for multidisciplinary scientific research

Autor:
Publicația: Journal of Romanian Literary Studies, 4, p. 491-499
e-ISSN:2248-3004
Editura:Arhipelag XXI Press
Locul:Tîrgu-Mureş
Anul:
Rezumat:Paremiology was somehow the field of study largely assumed by linguists and ethnologists, but lately other fine arts sciences have focused on its history, psychology, sociology, and anthropology. The conceptual content of Romanian Proverbs covers every aspect of social life. All abstract concepts such as truth, goodness, faith, and practical concepts (seedtime and harvest, wedding, family, play, social relationships, politics) are represented in the content area of Romanian proverbs – and all can be studied in the context of Romanian paremiological sources. The purpose of this paper is to present a (apparently) new research framework that can be extremely fruitful and productive. Romanian Proverbs make up a treasure waiting to be explored. Romanian proverbs present the life of the Romanian people from many perspectives (family, society, inner experience, identity, values, moral profile) waiting to be (re)discovered, analyzed and undertaken.
Cuvinte-cheie:paremiology, proverbs, Romanian proverbs, national identity, pluridisciplinarity, interdisciplinarity
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 7

12Pavel RuxăndoiuProverb şi contextEditura Universității din București2003html
13George MunteanProverbe româneştiEditura Minerva1984
26Constantin NegreanuStructura proverbelor româneştiEditura Științifică și Enciclopedică1983
25Mihai Pop, Pavel RuxăndoiuFolclor literar românescEditura Didactică și Pedagogică1968; 1976; 1990
2Ovid DensusianuFlori alese din cântecele poporului
Viaţa păstorească în poezia noastră populară. Folclorul, cum trebuie înţeles. Graiul din Ţara Haţegului
Editura pentru Literatură1966
92Iuliu A. ZanneProverbele românilor
Vol. I-X
Socec; Editura Tineretului; „Scara”1895-1912, 1959; 2003-2004
73Lazăr ȘăineanuÎncercare asupra semasiologiei limbii române
Studii istorice despre transițiunea sensurilor
Tipografia Academiei Române; Editura de Vest1887; 1999

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: