Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Expresii româneşti construite cu elemente legate de valorile creştine şi noncreştine

Autor:
Publicația: Limba română: diacronie și sincronie în studiul limbii române, II, p. 383
Editori:Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:In Romanian phraseology, there are some combinations whose structures contain lexemes related to Christian values, on the one hand, and non-Christian values, on the other hand. Among such elements, a special place is, owing to the role played in Christians’ lives, the words Dumnezeu ‘God’ şi Domn ‘Lord’. At the opposite side, we have such words as drac, naiba, aghiuţă ‘devil’.
The symbol elements having a Christian and non-Christian value from the structure of phraseological units give them a special emotional charge. At the same time, the lexemes under discussion here lead to rendering a wide variety of semantic values. Since God is the impersonation of good, the phraseological units containing the lexemes Dumnezeu and Domn ‘God / Lord’ express the following ideas: ‘kindness’, ‘well-doing’, ‘honour’, ‘value’, ‘success’, ‘protection’, etc. At the other extreme, the expressions organised with the words drac, naiba, aghiuţă ‘devil’ (which symbolise ‘the evil’) render such concepts as: ‘unkindness’, ‘non-value’, ‘foulness’, ‘devilishness’, ‘slyness’, ‘obstinacy’, etc.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 3

89Stelian DumistrăcelExpresii românești
Biografii, motivații. [ed. a II-a: Până-n pânzele albe]
Institutul European1997; 2001
230Sextil PușcariuLimba română
I. Privire generală
Fundația pentru Literatură și Artă1940; 1976
73Lazăr ȘăineanuÎncercare asupra semasiologiei limbii române
Studii istorice despre transițiunea sensurilor
Tipografia Academiei Române; Editura de Vest1887; 1999

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: