Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Unités phraséologiques adverbiales temporelles

Autor:
Publicația: Revue roumaine de linguistique, LV (3), p. 293-300
p-ISSN:0035-3957
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:In this study, the author tries to analyze in detail phrases like la paştele cailor (meaning ‘never’) or cât ai zice peşte (meaning ‘very quickly’), which have not been studied intensively in the literature. The phrases will be interpreted both from a structural and a semantic point of view.
These phrases usually occur in spoken, informal Romanian. Nevertheless, they sometimes appear in the literary language as well. Adverbial phrases of time are insufficiently examined in Romanian linguistics writings, although they amount to the individuality of Romanian among the Romance languages. Most authors fail to make an in-depth analysis of this category of phrases.
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 5

16Adrian ChircuL’adverbe dans les langues romanes
Etudes étymologique, lexicale et morphologique
Casa Cărții de Știință2008
273Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană DindeleganDicționar de științe ale limbiiEditura Nemira2001; 2005
138D. D. DrașoveanuTeze și antiteze în sintaxa limbii româneClusium1997
1Stelian DumistrăcelLocuțiuni și expresii simple izolate din construcții bimembre: cît ai zice peșteLR, XXX (1), 231981
73Lazăr ȘăineanuÎncercare asupra semasiologiei limbii române
Studii istorice despre transițiunea sensurilor
Tipografia Academiei Române; Editura de Vest1887; 1999

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: