Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Eseu asupra cercetării interdisciplinare (lingvistică şi literară) a tropilor

Autor:
Publicația: Philologia, LIII (3-4), p. 52
p-ISSN:1857-4300
Editura:Academia de Științe a Moldovei
Locul:Chișinău
Anul:
Rezumat:In the process of studying tropes it is necessary to apply an interdisciplinary approach – a linguistic and literary one. The mechanism of trope formation, no matter what its orientation is – denominative, poetic or expressive – is the same as in case of semantic shifts, on the foundation of associations based on similitude in case of a metaphor and on those of contiguity, in case of metonymy. In this context, the author states that the so-called tropes of a language are, as a rule, semantic shifts and therefore are the subject matter of semasiology. At the same time, the study of poetic tropes belongs to the literary theory and poetics, as well as that of stylistics. However the author does not recommend making a categorical distinction between semantic mutations and poetic tropes, since these two phenomena, although they are distinct, share one and the same mechanism of development. From these considerations, any language study of tropes requires an examination, even partial, of the expressive-poetic aspect of theirs and, conversely, any literary study of tropes needs to be based on thorough analysis of the linguistic mechanism, more correctly mental, of trope formation.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 5

14Lucia WaldProgresul în limbă
Scurtă istorie a limbajului
Editura Științifică; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1969; 2017
97Roman JakobsonEssais de linguistique générale
I. Les Fondations du langage, II. Rapports internes et externes du langage
Éditions de Minuit1963, 1973
2Eric BuyssensLe structuralisme et l’arbitraire du signeSCL, XI (3), 4031960
21Tudor VianuProblemele metaforei și alte studii de stilisticăESPLA1957
73Lazăr ȘăineanuÎncercare asupra semasiologiei limbii române
Studii istorice despre transițiunea sensurilor
Tipografia Academiei Române; Editura de Vest1887; 1999

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: