Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Lazăr Şăineanu şi Eugeniu Coşeriu despre metafora vegetală

Autor:
Publicația: Limba Română (Chișinău), XXVII (1), Secțiunea Coșeriana, p. 91-95
p-ISSN:0235-9111
Editura:Revista „Limba Română”
Locul:Chișinău
Anul:
Rezumat:In this article I aim at drawing a comparison between two Romanian linguists, Lazare Sainéan and Eugenio Coseriu, with reference to their linguistic research regarding folk plant names considered as metaphors. Among other works, both of them wrote studies exclusively devoted to the metaphorical creation/creativity, existing either in Romanian, or in other languages. Thus, I will try to emphasize the importance of these two linguists for future researches in such a field.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 3

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: