Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Reprezentări metaforice în procesul de creare a denumirilor

Autor:
Publicația: Lucrările celui de-al XV-lea Simpozion Internațional de Dialectologie, p. 286
ISBN:978-973-109-517-2
Editori:Veronica Ana Vlasin, Dumitru Loșonți, Nicolae Mocanu
Editura:Argonaut, Scriptor
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:Dans la présente communication on aborde le problème des innovations métaphoriques dans les patois de la langue roumaine dans une perspective onomasiologique et géographique. L’étude des représentations métaphoriques offre des données importantes pour la compréhension du processus de formation des unités lexicales. Aussi étudie-t-on les relations associatives entre les concepts qui se trouvent à la base de la création des dénominations. La variété diatopique dans le domaine du lexique est déterminée en grande mesure par la diversité des représentations métaphoriques (des images primaires des objets associés) qui ont été à la base de la formation des mots et des syntagmes dénominatives.
Cuvinte-cheie:
  • metaforă, reprezentare metaforică, motivaţie, formă internă, onomasiologie, geografie lingvistică
  • métaphore, représentation métaphorique, motivation, forme interne, onomasiologie, géographie linguistique
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 5

8Nicolae Saramandu, Manuela NevaciHărți lingvistice motivaționaleFD, XXIV-XXVI, 2212005-2007
9Wolfgang ViereckAtlasul limbilor Europei (Atlas linguarum Europae)FD, XXII-XXIII, 3272003-2004
83Eugeniu CoșeriuLingvistica integralăEditura Fundației Culturale Române1996
21Tudor VianuProblemele metaforei și alte studii de stilisticăESPLA1957
73Lazăr ȘăineanuÎncercare asupra semasiologiei limbii române
Studii istorice despre transițiunea sensurilor
Tipografia Academiei Române; Editura de Vest1887; 1999

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: