Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Derivarea numelor proprii: procedee semantice

Autor:
Publicația: Philologia, LIX (3-4), Secțiunea Onomastică, p. 54-66
p-ISSN:1857-4300
Editura:Academia de Științe a Moldovei
Locul:Chișinău
Anul:
Rezumat:[Derivation of proper nouns: semantic procedures]
The semantic derivation is an active process of words’ formation. This phenomenon represents the transfer of the noun from one object to another. This process generates the formation of common nouns (appellatives) and proper nouns (toponyms, anthroponyms etc.). This article focuses on the formation of onymic units, especially of place names, through the semantic derivation.
The toponymisation is done by the words’ functional-semantic extending in the denomination (polysemy) process, by the name transferring because of a comparison (metaphor) by replacing the name in situations of contiguity (metonymy), by substituting the name on the strength of real or imaginary analogies (symbolisation). A special phenomenon is the passing of proper names into the category of common names (appellativisation); this process is also studied in the article.
Cuvinte-cheie:analogy, anthroponymy, appellativisation, denomination, semantic derivation, metaphor, metonymy, symbolism, toponymisation
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 3

28Anatol EremiaDicţionar explicativ și etimologic de termeni geograficiEditura Știința2006
3Gheorghe Bolocan, Cristian IonescuDicționarul toponimic al RomânieiLR, XXIV (3), 1971975
73Lazăr ȘăineanuÎncercare asupra semasiologiei limbii române
Studii istorice despre transițiunea sensurilor
Tipografia Academiei Române; Editura de Vest1887; 1999

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: