Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Dicționarul toponimic al României

Autori:
Publicația: Limba română, XXIV (3), p. 197
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:

Citări la această publicație: 3

0Anatol EremiaDerivarea numelor proprii: procedee semanticePhilM, LIX (3-4), 54-662017pdf
1Adrian RezeanuRelaţia toponimie/dialectologie LR, LXI (2), 263-2712012pdf
html
1Adrian RezeanuToponimie și dialectologieFD, XXVII, 372008pdf

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].