Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Relaţia toponimie/dialectologie

Autor:
Publicația: Limba română, LXI (2), Secțiunea Toponimie, p. 263-271
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:L’étude analyse ľinterconditionnement entre toponymie et dialectologie, en partant du processus de resémantisation des anneaux ďune extension toponymique dérivationnelle.
La conclusion ďune telle analyse conduit à une reinterpretation du statut du terme géographique populaire et de ľapport de celui-ci au processus de ľapparition des formules dénominatives.
Cuvinte-cheie:
  • extensie toponimică derivaţională, punct-limită, geneză toponimică
  • extension toponymique dérivationnelle, point-limite, genèse toponymique
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 10

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: