Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Note lexicale: termeni istroromâni de origine latină în denominarea regnului animal – I. Animale domestice

Autor:
Publicația: Analele Universității de Vest din Timișoara. Seria Științe Filologice, LIV, Secțiunea Studii de lingvistică, p. 15
p-ISSN:1224-967X
Editura:Editura Universității de Vest
Locul:Timișoara
Anul:
Rezumat:[Lexical Notes: Istro-Romanian Terms of Latin Origin in Animal Denomination – I. Domestic Animals]
The study aims to analyse the words of Latin origin belonging to the semantic field of animals used to name domestic animals as well as some of their physiological and behavioural particularities. The linguistic material is researched by resorting to various lexicographical works, linguistic atlases and collections of dialectal texts. When describing this lexical semantic subcategory, the focus is on the phonetic variants and the occurrences of these utterances, the spread of these inherited Latin terms in Istro-Romanian, their derivative potential, the stability versus instability of these old speech forms under the pressure of the Croatian language, as well as the change in the material and spiritual existence of the speakers of the Istro-Romanian dialect.
Cuvinte-cheie:Istro-Romanian dialect, inherited words, Latin origin, stability vs. instability, semantic field, names of domestic animals
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 4

20Vasile Frățilă (coord.), Gabriel BărdășanDialectul istroromân. Straturi etimologice
I
Editura Universității de Vest2010
19Vasile FrățilăCercetări de onomastică şi dialectologieExcelsior Art2004
5Petru NeiescuPentru un dicționar istroromânSCL, XXVII (5), 5271976
137Sextil PușcariuEtymologisches Wörterbuch der rumänischen Sprache
I. Lateinisches Element mit Berücksichtigung aller romanischen Sprachen
Carl Winter Universitätsverlag1905; 1975html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: