Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Din nou în legătură cu pronumele adins din limba română veche

Autori:
Publicația: Perspective comparative și diacronice asupra limbii române, Secțiunea Istoria limbii române, filologie, p. 419
ISBN:978-606-16-0797-6
Editori:Mihaela Viorica Constantinescu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae, Gabriela Stoica, Rodica Zafiu
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:[A new perspective on a specific pronoun attested in Old Romanian: adins]
Out of many descendants of the Latin pronoun ipse, we have focused on a prepositional phrase, ad ipse, which appears to be the result of an early univerbation and whose path of grammaticalization seems to be identical in certain areas of Romania. In addition, we have outlined a different evolutionary path of the prepositional phrase in old Daco-Romanian, where ad ipse evolved into a dependent pronoun (obligatorily followed by another pronoun, either personal or reflexive) and invariable (gender and number are encoded by its ‘host’). We have presented the distribution of adins in inherently reciprocal and contextual reciprocal constructions, the syntactic peculiarities of these constructions, and their diachronic variation.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 9

85Gabriela Pană Dindelegan (ed.)The Syntax of Old RomanianOxford University Press2016
40N. A. UrsuContribuții la istoria culturii românești în secolul al XVII-lea
Studii filologice
Cronica2003
138Gheorghe Chivu (ed.)Codex Sturdzanus
Studiu filologic, studiu lingvistic, ediţie de text şi indice de cuvinte
Editura Academiei1993
54Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars II: ExodusEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1991
88Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars I: GenesisEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1988
185Mariana Costinescu (ed.)Codicele VoronețeanEditura Minerva1981
140Florica Dimitrescu (ed.)Tetraevanghelul tipărit de Coresi, Brașov, 1560–1561, comparat cu Evangheliarul lui Radu de la Mănicești, 1574Editura Academiei1963
139I.-A. Candrea, Ovid DensusianuDicţionarul etimologic al limbii române
Elementele latine (A-Putea)
Librăriile SOCEC & Co.; Editura Paralela 451907-1914; 2006
137Sextil PușcariuEtymologisches Wörterbuch der rumänischen Sprache
I. Lateinisches Element mit Berücksichtigung aller romanischen Sprachen
Carl Winter Universitätsverlag1905; 1975html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: