Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Onomastică delexicală romanică şi românească. Numele de animale

Autor:
Publicația: Limba română, LIX (1), Secțiunea Romanistică, p. 89-98
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:L’article présente quelques aspects de l’onomastique délexicale de différents domaines romans dans la perspective du transfert des mots hérités dans la classe des noms de personne (prénoms et surnoms, fixés comme noms de famille). L’analyse comparative des formes onomastiques issues de noms d’animaux permet d’identifier, dans les langues romanes, certaines zones d’intersection et de disjonction lexicale, onomastique et lexico-onomastique.
Cuvinte-cheie:
  • continuitate, delexical, diferenţă, lexical, onomastic, similitudine
  • continuité, délexical, différence, lexical, onomastique, similitude
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 2

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: