Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Legături între Atlante Linguistico Italiano și Atlasul lingvistic român

Autor:
Publicația: Caietele Sextil Pușcariu, I, Secțiunea Lingvistică și filologie, p. 53
Actele Conferinței Internaționale „Zilele Sextil Pușcariu”, Ediția I, Cluj-Napoca, 12–13 septembrie 2013
Editori: Eugen Pavel, Nicolae Mocanu; Coperta: Călin Stegerean; Layout: Nicolae Mocanu
Tiparul a fost finanțat de Asociația Culturală „Text și discurs religios” din Iași
p-ISSN:2393-526X
Editura:Editura Scriptor; Editura Argonaut
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:This article deals with the relationships and the scientific collaboration between Sextil Puşcariu and the Italian linguist Matteo Bartoli. In addition to the collaboration in Studii istroromâne, the two linguists involved in the development of the linguistic atlas of their respective linguistic domains: the Italian Linguistic Atlas and the Romanian Linguistic Atlas. So this paper illustrates the theoretical and methodological similarities and differences of these two important works, showing with some examples the opportunities offered by a complementary consultation of the two Atlases.
Cuvinte-cheie:
  • geografie lingvistică, dialectologie italiană, dialectologie română, Matteo Bartoli, Sextil Puşcariu, Sever Pop
  • Geolinguistic, Italian dialectology, Romanian dialectology, Matteo Bartoli, Sextil Puşcariu, Sever Pop
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 5

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: