Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Note etimologice: ghiftuire, ghiftui, zvecui

Autor:
Publicația: Limba română, LX (2), p. 227-229
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:The origin of the Romanian word “ghiftuire”, meaning “stuffing oneself with food up to the brink of nausea” is considered to be the German word “[Ver]giftung”, meaning “intoxication”. Also, the origin of “ghiftui” is the german word “[ver]giften”. The etymon for the word “zvecui” (a word used by a shoemakers meaning, “to stretch the leather on the shoe last”) is considered to be the German “zwecken”, which has the meaning “to stretch (leather) fixing with small nails”.
Cuvinte-cheie:
  • etimologie, ghiftuire, ghiftui, zvecui
  • etymology, ghiftuire, ghiftui, zvecui
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 2

244August ScribanDicționaru limbii românești
Etimologii, înţelesuri, exemple, citaţiuni, arhaizme, neologizme, provincializme
Institutul de arte grafice „Presa bună”; Saeculum I.O.1939; 2013
214Hariton TiktinRumänisch-deutsches WörterbuchImprimeria Statului; Otto Harrassowitz1903-1925; 1985-1988, 2001-2005

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: