Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Datarea, o problemă mereu actuală, cu ilustrări pe română şi pe spaniolă

Autor:
Publicația: Meridian Critic / Analele Universităţii „Ștefan cel Mare” din Suceava. Seria Filologie. A. Lingvistică, B. Literatură, 30 (1), Secțiunea Political, linguistical and literary mutations. Moving borders, p. 167-171
p-ISSN:2069-6787
Editura:Editura Universităţii din Suceava
Locul:Suceava
Anul:
Rezumat:Dating, a chronological hierarchy of the words in written language, proves useful for establishing the features of the vocabulary in various steps of evolution of a language. For the Romanian linguists, dating represents a major problem, as there are very few Romanian dictionaries that offer information related to the first written attestation of a word. This article presents some examples of lines of study provided by the analysis of a text from the point of view of dating.
Cuvinte-cheie:dating, dictionaries, attestation, source-version
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 7

89N. A. Ursu, Despina UrsuÎmprumutul lexical în procesul modernizării limbii române literare (1760-1860)
I. Studiu lingvistic și de istorie culturală; II. Repertoriu de cuvinte și forme; III. Repertoriu de cuvinte și forme. Supliment
Cronica2004; 2006; 2011
83Gheorghe Chivu, Emanuela Buză, Alexandra Roman MoraruDicționarul împrumuturilor latino-romanice în limba română veche (1421–1760)Editura Științifică1992
78Gabriel ȘtrempelCatalogul manuscriselor românești
Vol. I–IV
Editura Științifică și Enciclopedică1978, 1983, 1987, 1992
63Gheorghe MihăilăDicţionar al limbii române vechi
Sfîrşitul sec. X - începutul sec. XVI
Editura Enciclopedică1974
46Florica DimitrescuContribuţii la istoria limbii române vechiEditura Didactică și Pedagogică1973
107N. A. UrsuFormarea terminologiei ştiinţifice româneştiEditura Științifică1962
214Hariton TiktinRumänisch-deutsches WörterbuchImprimeria Statului; Otto Harrassowitz1903-1925; 1985-1988, 2001-2005

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: