Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Unele inovații ale limbii române contemporane și ediția a II-a a DOOM-ului

Autor:
Publicația: Aspecte ale dinamicii limbii române actuale. Actele colocviului Catedrei de Limba Română, 27-28 noiembrie 2002, II, Secțiunea Morfosintaxă
ISBN:973-575-825-3
Editori:Gabriela Pană Dindelegan
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:[La II-ème édition du DOOM et les innovations du roumain contemporain]
L’auteur discute quelques-unes des modifications ponctuelles de la norme littéraire qui ont été opérées dans la seconde édition du DOOM – Dictionnaire d’orthographe, d’orthoépie et de morphologie du roumain – (DOOM2), en les confrontant aux suggestions d’ordre théorique, accompagnées d’exemples, offertes par Theodor Hristea dans un article récent portant sur certaines innovations du roumain contemporain. Elle constate avec satisfaction la coïncidence, dans la plupart des cas, des options du DOOM2 avec celles de l’auteur de l’article mentionné.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 4

224Mioara AvramGramatica pentru toțiEditura Academiei; Humanitas1986; 1997, 2001
75Valeria Guțu RomaloCorectitudine și greșeală
Limba română de azi
Editura Științifică; Humanitas Educațional1972; 2000, 2008
40Valeria Guțu RomaloMorfologie structurală a limbii române
(Substantiv, adjectiv, verb)
Editura Academiei1968
214Hariton TiktinRumänisch-deutsches WörterbuchImprimeria Statului; Otto Harrassowitz1903-1925; 1985-1988, 2001-2005

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: