Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Însuşire „proprietate, alsăuire, alsău”. Câteva consideraţii etimologice

Autor:
Publicația: Magistri et alumni, amore scribendi. Studia. In Honorem Professoris Nicolae Felecan, Secțiunea Etimologie. Dialectologie. Istoria limbii române, p. 98
ISBN:978-606-543-726-5
Editori:Oliviu Felecan, Daiana Felecan
Editura:Editura Mega, Editura Argonaut
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:[Însuşire (particularity) ‘proprietate, alsăuire, alsău’. A few etymological considerations]
Representative of the attempt of Romanian intellectuals to find an appropriate term to define the concept of ‘specific, characteristic feature’, the occurrence and dissemination in the Romanian language of the noun form însușire (particularity) are part of the long and wavering process by means of which the Latin neologism proprietas, -tis entered Romanian literary writings.
The attestation of the noun, preceding that of the verb a însuşi (to appropriate), its occurrence in texts and the similarities in form or distribution to its synonyms alsău and alsăuire indicate that însuşire should be explained as a calque of Latin proprietas and Greek ίδίωμα, respectively, and not as a word derived from a French etymon (vb. approprier).
Cuvinte-cheie:Romanian literary vocabulary, Latin Roman pattern, Neo-Greek pattern, linguistic calque, synonymy, lexical substitution
Limba: română

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 6

57Mădălina Ungureanu (ed.)Dosoftei – Parimiile preste an, Iaşi, 1683Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012
11Ion Budai-DeleanuOpere. Țiganiada. Trei viteji. Scrieri lingvistice. Scrieri istorice. TraduceriEditura Fundației Naționale pentru Știință și Artă2011
39Maria Stanciu IstrateCalcul lingvistic în limba română
(Cu specială referire la scrieri beletristice din secolul al XIX-lea)
Editura Academiei2006
81Teodor CorbeaDictiones latinae cum valachica interpretationeClusium2001
83Gheorghe Chivu, Emanuela Buză, Alexandra Roman MoraruDicționarul împrumuturilor latino-romanice în limba română veche (1421–1760)Editura Științifică1992
214Hariton TiktinRumänisch-deutsches WörterbuchImprimeria Statului; Otto Harrassowitz1903-1925; 1985-1988, 2001-2005

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: