Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Comentarii filologice la Cartea a III-a a Regilor

Autor:
Publicația: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Secțiunea IIIe. Lingvistică, LX, p. 323
p-ISSN:1221-8448
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:This paper deals mostly with some of the translation issues encountered in the third Book of Kings and outlines the relationship between some of the most important Romanian biblical versions. The few contexts chosen for commentary provide evidence that Romanian Bible translators did pay great attention to their source-texts, although they encountered, in different stages of translation, a great number of problems of equivalence. As it is commonly known, one of the most important differences between the Romanian biblical texts is due to the fact that the Romanian translators used different sources.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 2

116Bartolomeu Valeriu Anania (ed.)Biblia sau Sfânta Scriptură
Ediţie jubiliară a Sfântului Sinod (...), redactată şi adnotată de Bartolomeu Valeriu Anania
Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române2001html
214Hariton TiktinRumänisch-deutsches WörterbuchImprimeria Statului; Otto Harrassowitz1903-1925; 1985-1988, 2001-2005

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: