Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

O scriere imaginară: Păucenia lui Alexandru-vodă din Ţara Moldovei

Autor:
Publicația: Limba română, LXI (2), Secțiunea Filologie, p. 211-218
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:Une note manuscrite de 1680 appartenante au prêtre Urs de Cotiglet fait mention d’une Păucenia (recueil d’omélies) datant de l’époque d’un certain Alexandre-Vodă de Moldavie. Cette Păuceania représente, pour Atanasie Popa et ses adhérents, la source principale de Livre roumaine d’enseignement, imprimé à Iaşi en 1643. Nous avons considéré inacceptable cette opinion, dépourvue des preuves bien fondées. La source de l’information transmise par le prêtre Urs se trouve même dans un texte appartenant à l’édition imprimée à Iaşi.
Cuvinte-cheie:
  • Cazania lui Varlaam, surse textologice, Păucenia lui Alexandru-Vodă din Moldova
  • Cazania de Varlaam, sources textuelles, Păucenia d’Alexandre, prince de Moldavie
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 3

Referințe în această publicație: 5

199Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
180Ion GhețieBaza dialectală a românei literareEditura Academiei1975
2Atanasie PopaExistă o cazanie moldovenească în secolul al XVI-lea? În legătură cu izvoarele Cazaniei lui VarlaamCL, X (1), 731965
6Nicolae DrăganuManuscrisul liceului grăniceresc „G. Coșbuc” din Năsăud și săsismele celor mai vechi manuscrise româneștiDR, III, 472-5081922-1923pdf
214Hariton TiktinRumänisch-deutsches WörterbuchImprimeria Statului; Otto Harrassowitz1903-1925; 1985-1988, 2001-2005

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: