Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Un vechi prefix „cult”

Autor:
Publicația: Magistri et alumni, amore scribendi. Studia. In Honorem Professoris Nicolae Felecan, Secțiunea Lexicologie. Pragmalingvistică, p. 196
ISBN:978-606-543-726-5
Editori:Oliviu Felecan, Daiana Felecan
Editura:Editura Mega, Editura Argonaut
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:[An old “scholarly” prefix]
This paper is only a part of a large study about Slavic prefixes in the Romanian language. Words made with the prefix văs- / văz- (and its variant voz-) were identified in the early Romanian writings of the sixteenth (!) and seventeenth (!) centuries. They are borrowings of old Slavic words, religious terms that have not penetrated modern literary Romanian. Nevertheless, these words are important for understanding the process of word formation in the old Romanian literary language.
Cuvinte-cheie:Old Romanian language, word formation, prefixes of Slavic origin
Limba: română

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 5

2Maria Stanciu IstrateSlava veche şi slavona româneascăSIL5, 3902015pdf
26Pandele Olteanu (coord.)Slava veche şi slavona româneascăEditura Didactică și Pedagogică1975
46Florica DimitrescuContribuţii la istoria limbii române vechiEditura Didactică și Pedagogică1973
244August ScribanDicționaru limbii românești
Etimologii, înţelesuri, exemple, citaţiuni, arhaizme, neologizme, provincializme
Institutul de arte grafice „Presa bună”; Saeculum I.O.1939; 2013
214Hariton TiktinRumänisch-deutsches WörterbuchImprimeria Statului; Otto Harrassowitz1903-1925; 1985-1988, 2001-2005

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: