Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

„Dumnezei” şi „Dumnezeoaie” în literatura română veche

Autor:
Publicația: Analele Universității „Ovidius” din Constanța. Seria Filologie, XXVII (2), p. 179
In honorem Petre Gheorghe Bârlea. Omagiu domnului Profesor universitar doctor Petre Gheorghe Bârlea la 65 de ani
Număr coordonat de Mioara Codleanu și Florentina Nicolae
p-ISSN:1223-7248
Editura:Ovidius University Press
Locul:Constanța
Anul:
Rezumat:In old Romanian literature, there are scarcely any attestations of names designating, by reference to Greek-Latin mythology, gods and goddesses and their distribution is mainly accounted for by the form and content of the sources used by translators. The rare quotation and use of the names of Greek or Latin deities in old writing, as well as the current meaning of the plural form dumnezei (gods) and dumnezeiţe (godesses), or dumnezeoaie should be accounted for not by the absence of knowledge regarding the Greek-Latin mythology, but by the interdiction of the church officials (constantly promoted by the canonical texts) to use the names of the “idols, pagan gods”, considered to be the result of the pagan belief’s influences.
Cuvinte-cheie:old literature, mythology, dumnezei (gods), dumnezeiţe, dumnezeoaie (godesses)
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 8

57Mădălina Ungureanu (ed.)Dosoftei – Parimiile preste an, Iaşi, 1683Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012
115Alexandru Gafton (ed.)Codicele Bratul
Ediţie de text şi studiu filologic
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2003html
81Teodor CorbeaDictiones latinae cum valachica interpretationeClusium2001
72Mihail Moxa; G. Mihăilă (ed.)Cronica universalăEditura Minerva1989
185Mariana Costinescu (ed.)Codicele VoronețeanEditura Minerva1981
78Gabriel ȘtrempelCatalogul manuscriselor românești
Vol. I–IV
Editura Științifică și Enciclopedică1978, 1983, 1987, 1992
214Hariton TiktinRumänisch-deutsches WörterbuchImprimeria Statului; Otto Harrassowitz1903-1925; 1985-1988, 2001-2005
105Simion Ștefan (coord.)Noul Testament de la BălgradTipografia Domnească; Editura Episcopiei Ortodoxe1648; 1988

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: