Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Coerența discursului religios în Didahiile lui Antim Ivireanul

Autor:
Publicația: Text şi discurs religios, II, Secțiunea Retorica discursului religios, p. 195-198
p-ISSN:2066-4818
e-ISSN:2393-3402
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:The present study aims at revealing the syntactic cohesion and coherence of the discourse, on the propositional and textual levels in the works of the Metropolitan bishop Antim Ivireanul, one the most important Romanian religious writers from the XVIIIth century.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 3

178Constantin FrâncuGramatica limbii române vechi (1521-1780)Casa Editorială „Demiurg”2009
11Dragoș MoldovanuDimitrie Cantemir între umanism și baroc
Tipologia stilului cantemirian din perspectiva figurii dominante
Cronica2002
214Hariton TiktinRumänisch-deutsches WörterbuchImprimeria Statului; Otto Harrassowitz1903-1925; 1985-1988, 2001-2005

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: