Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Etno-horonimia românească (EHR). Dicţionar istoric al numelor de ţări şi de popoare în română. Prezentarea unui proiect

Autor:
Publicația: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Secțiunea IIIe. Lingvistică, LI, p. 299-321
p-ISSN:1221-8448
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:En cours de réalisation et financé par l’état roumain, notre projet essaie d’aborder de manière synthétique, lexicographique et historique, un domaine peu étudié, à savoir celui des noms de pays et de peuples dans la langue roumaine. Dans l’EHR seront compris les noms propres de pays avec toutes les variantes attestées (Roma/ Rîm/ Împărăţia Rîmului, Grechía/ Greţia/ Grecia/ Împărăţia Grecească, Frîncia/ Franţia/ Ţara Frîncească/ Franţa, etc.), tout comme les dérivés nominaux, verbaux et adverbiaux de la sphère de chaque nom de pays (rîmlean, roman, rîmleneşte, etc.), ainsi que toutes les variantes phonétique et morphologiques, accompagnées par toutes les informations linguistiques nécessaires (circulation, fréquence, ancienneté, connotations stylistiques, etc.). L’EHR est conçu comme un dictionnaire historique de nature linguistique, fondé sur les principes d’onomasiologie historique. Il proposéra une image globale tant de l’inventaire des ethnonymes du roumain contemporain, que de la dynamique historique de la constitution de cet inventaire à travers le temps. Par ordre chronologique, on pourra suivre les différentes variantes d’un ethnonyme ou d’un choronyme, tout comme les éventuelles mutations sémantique ou de désignation. Le principe lexicographique ordonnateur sera celui du contenu. On présente des détails concernant notre méthode de travail, les difficultés techniques et quelques implications théoriques de notre projet.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 12

1Constantin DominteDouă note lingvistice relative la cronicari moldoveniAUB, LII2003html
81Teodor CorbeaDictiones latinae cum valachica interpretationeClusium2001
72Mihail Moxa; G. Mihăilă (ed.)Cronica universalăEditura Minerva1989
43Vasile ArvinteRomân, românesc, RomâniaEȘE; Egal; Demiurg1983; 2004; 2008
131Ion Gheție (coord.)Texte românești din secolul al XVI-lea
I. Catehismul lui Coresi, II. Pravila lui Coresi, III. Fragmentul Todorescu, IV. Glosele Bogdan, V. Prefețe și epiloguri
Editura Academiei1982
58Ion I. RussuEtnogeneza românilor
Fondul autohton traco-dacic și componenta latino-romanică
Editura Științifică și Enciclopedică1981
185Mariana Costinescu (ed.)Codicele VoronețeanEditura Minerva1981
140Florica Dimitrescu (ed.)Tetraevanghelul tipărit de Coresi, Brașov, 1560–1561, comparat cu Evangheliarul lui Radu de la Mănicești, 1574Editura Academiei1963
49Gheorghe MihăilăÎmprumuturi vechi sud-slave în limba română
Studiu lexico-semantic
Editura Academiei1961
70Alexandru PhilippideOriginea romînilor
I. Ce spun izvoarele istorice
Tipografia „Viața Românească”; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1923, 1925; 2014html
92Iuliu A. ZanneProverbele românilor
Vol. I-X
Socec; Editura Tineretului; „Scara”1895-1912, 1959; 2003-2004
105Simion Ștefan (coord.)Noul Testament de la BălgradTipografia Domnească; Editura Episcopiei Ortodoxe1648; 1988

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: