Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Şcoala filologică din Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al.Rosetti”

Autor:
Publicația: Limba română, LVIII (1), Secțiunea Filologie, p. 65-70
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:Désignant la critique des textes et la technique des éditions, la philologie a constitué pour le secteur de langue littéraire et de philologie l’un des principaux objectifs de la recherche scientifique. Les nombreux ouvrages entrepris depuis 1965 et jusqu’à présent par les membres de ce départament suivent un plan bien établi et contiennent des renouvellements méthodologiques concernants la reproduction, la localisation et la datation de textes anciens. C’est probablement ce fondement théorique observable à peu près dans tous les ouvrages présentés qui a déterminé certains chercheurs de voir dans les réalisations de ce département l’expression d’une véritable école philologique.
Cuvinte-cheie:
  • filologie, texte vechi, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”
  • philologie, textes anciens, L’Institut de Linguistique „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 19

89Gheorghe Chivu (ed.)Dictionarium valachico-latinum
Primul dicționar al limbii române
Editura Academiei2008
182Ion Gheție, Mirela Teodorescu (ed.)Psaltirea HurmuzakiEditura Academiei2005
29Gheorghe Chivu (ed.)Institutiones linguae valachicae
Prima gramatică a limbii române scrisă în limba latină
Editura Academiei2001
22Ion Gheție, Alexandru MareșDiaconul Coresi şi izbânda scrisului în limba românăEditura Minerva1994
138Gheorghe Chivu (ed.)Codex Sturdzanus
Studiu filologic, studiu lingvistic, ediţie de text şi indice de cuvinte
Editura Academiei1993
69Ion Gheție, Alexandru MareșOriginile scrisului în limba românăEditura Științifică și Enciclopedică1985
131Ion Gheție (coord.)Texte românești din secolul al XVI-lea
I. Catehismul lui Coresi, II. Pravila lui Coresi, III. Fragmentul Todorescu, IV. Glosele Bogdan, V. Prefețe și epiloguri
Editura Academiei1982
185Mariana Costinescu (ed.)Codicele VoronețeanEditura Minerva1981
200Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
63Mirela Teodorescu, Ion Gheție (ed.)Manuscrisul de la IeudEditura Academiei1977
180Ion GhețieBaza dialectală a românei literareEditura Academiei1975
28Ion GhețieÎnceputurile scrisului în limba română
Contribuții filologice și lingvistice
Editura Academiei1974
86Ion Gheție, Alexandru MareșGraiurile dacoromâne în secolul al XVI-leaEditura Academiei1974
17Ion Gheție, Alexandru MareșIntroducere în filologia românească
Probleme. Metode. Interpretări
Editura Enciclopedică Română1974
90I. Rizescu (ed.)Pravila ritorului LucaciEditura Academiei1971
1Ion GhețieLes particularités linguistiques, moyen de localisation des anciens textes roumainsRRL, XI (4), 3251966
9Ion GhețieOpera lingvistică a lui Ion Budai-DeleanuEditura Academiei1966
6Ion GhețieLocalizarea textelor vechi românești după criterii lingvisticeSCL, XVI (3), 3911965
140Florica Dimitrescu (ed.)Tetraevanghelul tipărit de Coresi, Brașov, 1560–1561, comparat cu Evangheliarul lui Radu de la Mănicești, 1574Editura Academiei1963

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: