Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Mecanisme discursive de emfază şi focalizare în limba veche. Cu referire specială la subiect

Autor:
Publicația: Lucrările celui de-al cincilea Simpozion Internațional de Lingvistică, București, 27-28 septembrie 2013, p. 310
Editori:Marius Sala, Maria Stanciu Istrate, Nicoleta Petuhov
Editura:Editura Univers Enciclopedic Gold
Locul:București
Anul:
Rezumat:[Discourse mechanisms of emphasis and focalisation in old Romanian with special reference to the subject]
This paper identifies regular emphasis and focalization mechanisms in old Romanian, such as different types of resumption, fronting and left dislocation, split relatives with rhematisation effect, personal subject realization (with/without intensifiers).
Some of these mechanisms were analyzed as being the result of a model of translation, while others, found mostly in certain types of texts and in certain positions within the text (for instance, in the first sentence of a private legal document), were interpreted as first signs of the emergence of a number of styles and sub-styles in Romanian, in the 16th century (the religious, the legal, the official/private administrative texts).
Cuvinte-cheie:
  • română veche, emfază, focalizare, reluare, tematizare, dislocare la stânga, relative scindate
  • old Romanian, emphasis, focalisation, resumption, fronting, left dislocation, split relatives
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 4

7Gabriela Pană Dindelegan (ed.)Sintaxa limbii române vechiUnivers Enciclopedic Gold2019
1Blanca CroitorOn Pseudoclefts, Specificational Sentences, and Agreement in RomanianRRL, LXIII (3), 297-3132018pdf
html
85Gabriela Pană Dindelegan (ed.)The Syntax of Old RomanianOxford University Press2016
5Gabriela Pană DindeleganVariaţie în construcţia verbului în româna vecheDiacronie–sincronie, I, 1552014pdf

Referințe în această publicație: 13

85Gabriela Pană Dindelegan (ed.)The Syntax of Old RomanianOxford University Press2016
8Rodica ZafiuPresentative Markers in Old Romanian: Divergent Changes in the Syntactic and Pragmatic Uses of adică and iatăDVR, 419-4472015
178Constantin FrâncuGramatica limbii române vechi (1521-1780)Casa Editorială „Demiurg”2009
396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
72Gheorghe ChivuLimba română de la primele texte până la sfârșitul secolului al XVIII-leaEditura Univers Enciclopedic2000
199Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
138Gheorghe Chivu (ed.)Codex Sturdzanus
Studiu filologic, studiu lingvistic, ediţie de text şi indice de cuvinte
Editura Academiei1993
72Mihail Moxa; G. Mihăilă (ed.)Cronica universalăEditura Minerva1989
131Ion Gheție (coord.)Texte românești din secolul al XVI-lea
I. Catehismul lui Coresi, II. Pravila lui Coresi, III. Fragmentul Todorescu, IV. Glosele Bogdan, V. Prefețe și epiloguri
Editura Academiei1982
200Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
63Mirela Teodorescu, Ion Gheție (ed.)Manuscrisul de la IeudEditura Academiei1977
90I. Rizescu (ed.)Pravila ritorului LucaciEditura Academiei1971
196Viorica Pamfil (ed.)Palia de la Orăştie (1581-1582)
Text, facsimile, indice
Editura Academiei1968

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: