Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Alfabetele vechilor noastre scrieri bisericeşti

Autor:
Publicația: Text şi discurs religios, VIII, Secțiunea Cuvinte de întîmpinare, p. 9-19
p-ISSN:2066-4818
e-ISSN:2393-3402
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:There was an interaction and an almost indispensable relationship between the religion or confesion of the Romanian collectivities in the early centuries of our literary language and the graphic „layer” of the texts they used or were intended for them. The texts printed or transcribed for the Orthodox Romanians used on a regular bases the Cyrillic alphabet, whereas the manuscripts and the books created for the Romanians converted to Calvinism or Catholicism were printed or transcribed with Latin alphabet using Hungarian writing system. For the use of the Greek-Catholic believers, besides the books with Cyrillic alphabet, which represented a major part, there were printed religious texts with etymological alphabet, underlining once more the fact that they had a different confesion from Calvinist or Catholic Romanians.
Cuvinte-cheie:Orthodox texts, Western Rite religious texts, Greek Catholic texts; Cyrillic writing, Latin alphabet writing with Hungarian script, etymological writing
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 13

12Gheorghe ChivuVechi texte românești
Contribuții filologice și lingvistice
Editura Academiei2015
8Pârvu BoerescuDin istoria scrierii româneștiEditura Academiei2014
29Gheorghe Chivu (ed.)Institutiones linguae valachicae
Prima gramatică a limbii române scrisă în limba latină
Editura Academiei2001
39Ion Gheție, Gheorghe Chivu (coord.)Contribuții la istoria limbii române literare
Secolul al XVIII-lea (1688–1780)
Clusium2000
12Gheorghe ChivuO variantă ignorată a românei literare moderne – limbajul bisericescLR, XLIV (9-12), 4451995
2Gheorghe ChivuUn Tatăl nostru maghiar scris cu litere chiriliceLR, XLII (9), 4391993
69Ion Gheție, Alexandru MareșOriginile scrisului în limba românăEditura Științifică și Enciclopedică1985
131Ion Gheție (coord.)Texte românești din secolul al XVI-lea
I. Catehismul lui Coresi, II. Pravila lui Coresi, III. Fragmentul Todorescu, IV. Glosele Bogdan, V. Prefețe și epiloguri
Editura Academiei1982
6Ion GhețieEvangheliarul de la Sibiu și textele românești scrise cu litere latine și ortografie maghiarăLR, XXVIII (2), 1651979
28Ion GhețieÎnceputurile scrisului în limba română
Contribuții filologice și lingvistice
Editura Academiei1974
2Ion GhețieUn vechi text literar românesc din secolul al XVII-leaLR, XIV (6), 6971965
108I.-A. Candrea (ed.)Psaltirea Scheiană
Comparată cu celelalte Psaltiri din sec. XVI şi XVII traduse din slavoneşte
Librăriile SOCEC & Co.1916
105Samuil Micu, Gheorghe ȘincaiElementa linguae daco-romanae sive valachicaeKurzböck; Typis Regiae Universitatis Pestanae; Dacia1780; 1805; 1980html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: