Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

O posibilă variație dialectală în textele vechi românești: tată/părinte

Autor:
Publicația: Flores philologiae – omagiu profesorului Eugen Munteanu, la împlinirea vârstei de 60 de ani, Secțiunea Studii, p. 178-189
Editori:Ana Catană-Spenchiu, Ioana Repciuc, Florin Faifer
Editura:Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:La langue roumaine possède deux mots pour désigner l’idée de ‘l’homme en rapport avec ses fils’: tată (père) et părinte (parent). Même si la synonymie entre ces termes n’a été jamais parfaite, dans les textes roumains anciens on constate une oscillation entre eux dans des contextes identiques. L’examen du problème dans plusieurs textes roumain, en commençant avec Notre Père, nous révèle des motivations diverses, linguistiques et extralinguistiques. Le fait que le terme parent est préféré par les parleurs de la moitié nord du territoire daco-roumain nous a permis de conclure qu’en ce cas on a à faire avec une variation diatopique.
Cuvinte-cheie:Notre Père, sinonimie, variation diatopique
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 9

182Ion Gheție, Mirela Teodorescu (ed.)Psaltirea HurmuzakiEditura Academiei2005
116Bartolomeu Valeriu Anania (ed.)Biblia sau Sfânta Scriptură
Ediţie jubiliară a Sfântului Sinod (...), redactată şi adnotată de Bartolomeu Valeriu Anania
Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române2001html
131Ion Gheție (coord.)Texte românești din secolul al XVI-lea
I. Catehismul lui Coresi, II. Pravila lui Coresi, III. Fragmentul Todorescu, IV. Glosele Bogdan, V. Prefețe și epiloguri
Editura Academiei1982
4G. MihăilăCultură și literatură română veche în context european
Studii și texte
Editura Științifică și Enciclopedică1979
63Mirela Teodorescu, Ion Gheție (ed.)Manuscrisul de la IeudEditura Academiei1977
58Emil Petrovici, L. Demény (ed.)Evangheliarul slavo-român de la Sibiu
1551-1553
Editura Academiei1971
27Vasile ScurtuTermenii de înrudire în limba românăEditura Academiei1966, 1969html
140Florica Dimitrescu (ed.)Tetraevanghelul tipărit de Coresi, Brașov, 1560–1561, comparat cu Evangheliarul lui Radu de la Mănicești, 1574Editura Academiei1963
108I.-A. Candrea (ed.)Psaltirea Scheiană
Comparată cu celelalte Psaltiri din sec. XVI şi XVII traduse din slavoneşte
Librăriile SOCEC & Co.1916

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: